Лучший интернет-магазин в Украине таблетки для похудения потенции


проведенні аналізу динаміки ступеня ендогенної інтоксикації в основній групі на початку лікування вс


проведенні аналізу динаміки ступеня ендогенної інтоксикації в основній групі на початку лікування встановлено підвищення всіх тестів ендогенної інтоксикації, а саме лейкоцитарного індексу інтоксикації до 3,42 ± 0,11 умовних одиниць, концентрації середніх молекул до 0,596±0,041 умовних одиниць екстинції та зменшення парамеційного тесту до 12,5 ± 0,9 хвилин. Під впливом лікування шляхом аутолейкоцитарної перфузії ліків статистично достовірно знизився лейкоцитарний індекс інтоксикації до 1,65±0,08 ум.од. (р<0,001), концентрація середніх молекул зближувалася з нормальними показниками вже на 5-ту добу лікування і становила 0,236±0,014 умовних одиниць екстинції (р<0,001). Парамеційний тест статистично достовірно збільшився у 1,5 рази до 19,4±0,7 хв (р<0,001) і характеризував нормалізацію стану пацієнтів із СДС на тлі лікування зазначеним способом. Таким чином, застосування аутолейкоцитарної перфузії ліків у комплексному лікуванні пацієнтів із СДС у порівнянні із традиційними методами лікування має значно більший позитивний вплив на рівень інтоксикаційного синдрому, який має місце у даної категорії пацієнтів. У пацієнтів основної групи із СДС цитологічна картина ранових відбитків перед лікуванням у першій фазі ранового процесу характеризувалася запальним типом цитограми. В усіх випадках відзначалася виражена лейкоцитарна реакція з перевагою нейтрофільних гранулоцитів з домішкою лімфоцитів. Нерідко в препараті визначалися слизуваті і фібринові нитки, тканинний детрит. Серед елементів епідермісу переважали клітини поверхневих шарів. У невеликій кількості виявлялися клітини базальних і парабазальних прошарків (рис. 2, а). а б Рис. 2. Цитологічна картина ранового процесу до (а) та після (б) лікування пацієнтів із СДС з використанням аутолейкоцитарної перфузії ліків. Під впливом аутолейкоцитарної перфузії ліків характер цитологічної картини змінився із запального на регенераторний тип. У рановому виділеному на тлі зменшення кількості нейтрофілів на 5-ту добу лікування з’являлися фібробласти,